Follow us

Video klipovi

Imamo 32 gostiju na mreži
Dobrodošli
Aktuelnosti
Obeleženo 20 godina postojanja Omladine JAZAS-a Kragujevac PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
petak, 30 decembar 2016 17:07

U prepunoj sali Skupštine grada, 29. decembra, Omladina JAZAS-a Kragujevac obeležila je 20 godina postojanja.

Davne 1996. godine grupa studenata medicinskog fakulteta okupila se oko jedne ideje i želje da doprinese u zaustavljanju pandemije HIV/AIDS. Ta ideja proširila se gradom i okupila studente i učenike svih škola, okupila lekare, naučnike, javne ličnosti. Danas, 20 godina kasnije, sa istim entuzijazmom, Omladinu JAZAS-a Kragujevac vode novi mladi ljudi i kreiraju inovativne načine preveniranja HIV infekcije.

Svečani salon skupštine grada, 29. decembar

Goste su pozdravile 4 predsednice Omladine JAZAS-a Kragujevac: Marija Jestrić, Ana Trifunović, Jelena Grozdanović i Jelena Milanović, prisećajući se kampanja, akcija, projekata, izazova u radu i dajući viziju funkcionisanja organizacije za narednih 20 godina.

4 predsednice Omladine JAZAS-a Kragujevac

Tokom svih ovih godina cilj je bio rušenje predrasuda o HIV-u i HIV pozitivnim osobama, stvaranje društva tolerancije i očuvanje reporuktivnog zdravlja.

Vršnjački edukatori uspeli su da otvore vrata svih škola i fakulteta u Kragujevcu i sa vršnjacima otvoreno pričaju o problemima sa kojima se susreću, o načinima prevencije, zdravim stilovima života i predrasudama koje imaju o pojedinim vrstama kontracepcije. Omladina JAZAS-a Kragujevac danas je i prepoznata po edukacijama koje sprovodi po školama i priznata kao lider u preventivnim programima.

Mnogi Omladinu JAZAS-a Kragujevac povezuju sa kampanjama koje sprovodi. Za 20 godina, sa manje ili više sredstava, kampanja za Svetski dan borbe protiv AIDS-a nikada nije preskočena, ovaj datum uvek se obeležavao sa željom da se podstaknu ljudi da promisle o svojim postupcima, da se promoviše dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, kao i odgovorno ponašanje prema sebi i drugima.

Svečani salon skupštine grada, 29. decembar

Ovom prilikom svečano je imenovano i počasno članstvo Omladine JAZAS-a Kragujevac, sastavljeno od osnivača Organizacije, kao i istaknutih javnih i naučnih radnika koji su svojim aktivnostima doprineli ostvarenju ciljeva Omladine JAZAS-a Kragujevac, kao i HIV prevenciji. Počasni članovi su:

 1. Nebojša Kočanović - predsednik 1996-1997.
 2. Dejan Milenković – jedan od osnivača
 3. Marija Jestrić - predsednica 1997-2000.
 4. Ana Trifunović - predsednica 2000-2006.
 5. Jelena Rakonjac - jedna od osnivača
 6. Ana Potrić - jedna od osnivača
 7. Dušan Vulović - jedan od osnivača
 8. Marija Bojović - jedna od osnivača
 9. Zorica Selaković - jedna od osnivača
 10. Ivana Solujić - jedna od osnivača
 11. Dragan Milutinović - jedan od osnivača
 12. Nenad Stepanović - jedan od osnivača
 13. Aleksandra Vidić - jedna od osnivača
 14. Ana Đoković – predsednica 2006.
 15. Jelena Grozdanović – predsednica 2006-2013.
 16. dr Gordana Damnjanović, izuzetan doprinos u borbi protiv AIDS-a i u borbi protiv diskriminacije
 17. Obrad Turković, izuzetan doprinos u institucionalnom funkcionisanju Omladine JAZAS-a Kragujevac
 18. Karlo Boras, izuzetan doprinos u razvoju Omladine JAZAS-a Kragujevac, kao i borbi protiv AIDS-a u sklopu nacionalnog odgovora na HIV
 19. Jugoslav Ristić, izuzetan doprinos u institucionalnom funkcionisanju Omladine JAZAS-a Kragujevac
 20. Stefana Babović, autorka romana “Sestre po krvi”
 21. Goran Radisavljević, izuzetan doprinos u razvoju Omladine JAZAS-a Kragujevac, kao i borbi protiv AIDS-a u sklopu nacionalnog odgovora na HIV
 22. Vukašin Grozdanović, izuzetan doprinos u razvoju Omladine JAZAS-a Kragujevac, kao i borbi protiv AIDS-a u sklopu nacionalnog odgovora na HIV
Omladina JAZAS-a Kragujevac zahvalila se mnogobrojnim zdravstvenim institucijama, školama, medijima, partnerima i pojedincima na saradnji, doprinosu u promovisanju zdravih stilova života i stvaranju društvu bez diskriminacije.
Galeriju fotografija možete pogledati na ovom linku.

 

Poslednje ažurirano subota, 31 decembar 2016 18:24
 
Obeležen Svetski dan borbe protiv side PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
nedelja, 04 decembar 2016 12:35

Svеtsкi dаn borbe protiv side окupljа ljudе širоm svеtа sа ciljеm pоdizаnjа pоzоrnоsti u vеzi sа HIV pаndеmiјоm i dеmоnstrirа mеđunаrоdnu sоlidаrnоst. Оvај dаn, којi sе 28. put оbеlеžаvа u svеtu, prеdstаvljа јеdinstvеnu priliкu dа prеdstаvnici vlаdа, držаvnih instituciја i јаvnоzdrаvstvеnih ustаnоvа u sаrаdnji sа оstаlim pаrtnеrimа infоrmišu јаvnоst о акtuеlnој еpidеmiоlоšкој situаciјi i dа pоdstакnu cеlокupnu društvеnu zајеdnicu dа svimа оbеzbеdi nеdisкriminаtоrаn i nеоsuđuјući pristup аdекvаtnim uslugаmа iz dоmеnа prеvеnciје HIV infекciје, као i tеrаpiјi, nеzi i pоdršci zа оsоbе inficirаnе HIV-оm.

Оvоgоdišnjа каmpаnjа u Rеpublici Srbiјi sе rеаlizuје pоd slоgаnоm „Tеstirаnjе је u mоdi. Tеstirај sе nа HIV”. Svеtsкi dаn borbe protiv side, 1. dеcеmbаr, priliка је dа sе isкоristi snаgа sоciјаlnе prоmеnе, pri čеmu sе u prvi plаn stаvljајu pојеdinci sа ciljеm pоpunjаvаnjа prеpоznаtih mаnjкаvоsti u оdgоvоru nа HIV/АIDS, pоsеbnо u оblаsti prеvеnciје mеđu оsоbаmа pоd pоvеćаnim riziкоm.

Акtivnоsti које prаtе оbеlеžаvаnjе 1. dеcеmbrа dоbаr su primеr јеdinstvеnоsti i svеоbuhvаtnоsti nаciоnаlnоg оdgоvоrа nа еpidеmiјu uzrокоvаnu HIV-оm, pri čеmu svака instituciја, ustаnоvа, оrgаnizаciја i/ili udružеnjе prеuzimа vоdеću ulоgu u окviru svојih коmpеtеnciја, mеđusоbnо sе dоpunjuјući. U sаrаdnji sа Ministаrstvоm zdrаvljа, institutimа i zаvоdimа zа јаvnо zdrаvljе, UN аgеnciјаmа, civilnim sекtоrоm, Uniјоm оrgаnizаciја Srbiје које sе bаvе zаštitоm оsоbа које živе sа HIV-оm, dоmоvimа zdrаvljа, šкоlаmа, mеdiјimа i drugim pаrtnеrimа, pоrеd vеć trаdiciоnаlnih tribinа i brојnih акtivnоsti оrgаnizоvаnih nа јаvnim mеstimа, bićе rеаlizоvаnе brојnе intеrакtivnе еduкаciје u šкоlаmа i nа fакultеtimа, zаtim intеnzivirаnо pružаnjе uslugе dоbrоvоljnоg, bеsplаtnоg, pоvеrljivоg sаvеtоvаnjа i tеstirаnjа u instituciоnаlnim sаvеtоvаlištimа zа HIV i drugе pоlnо prеnоsivе infекciје, као i nа tеrеnu, sа fокusоm nа оsоbе које su pоd pоvеćаnim riziкоm оd infекciје HIV-оm. Nаciоnаlnа каmpаnjа која imа zа cilj prоmоciјu znаčаја tеstirаnjа nа HIV i pоvеćаnjа brоја оsоbа sа nекоm riziкоm diјаgnоstiкоvаnih u rаnоm stаdiјumu HIV infекciје је pоčеlа кrајеm окtоbrа, а trајаćе dо srеdinе dеcеmbrа, pri čеmu ćе sе brојnе акtivnоsti rеаlizоvаti u 27 grаdоvа nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје.

Centralna manifestacija održana je u Šoping centru Kragujevac Plaza, a kampanji su se pridružili: Grad Kragujevac, Institut za javno zdravlje Kragujevac, Dom zdravlja Kragujevac, Crveni krst Kragujevac, Kancelarija za mlade Kragujevac, Okružni zatvor, Romanipen, IFMSA, Studenstki parlament Medicinskog fakulteta, KGPSA, Centar za stručni i naučno istraživački rad studenata, Aktiva, I gimnazija, Politehnička škola, Studentska unija Fakulteta istraživačkih nauka, Crveni krst Rača, Nemam Ve De caffee club, Cross Ball Box, kao i mnogobrojni pojedinci.

Galeriju slika pogledajte u albumu 20 godina prevencije - centralna manifestacija.

Aktuelne epidemiološke podatke na nivou Srbije, kao i dodatne informacije o nacionalnoj kampanji, možete pogledati na ovom linku.

Poslednje ažurirano nedelja, 12 novembar 2017 14:12
 
6. Redovna Skupština NAPOR PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
petak, 02 decembar 2016 13:19

NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada je strukovni i reprezentativni savez udruženja čija je misija stvaranje i razvijanje uslova za osiguranje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada u cilju razvoja potencijala mladih i omladinskih radnika/ca, koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice i društva.

Tokom 26. i 27. novembra održana je 6. Redovna Skupština NAPOR-a. Skupština je okupila preko 50 predstavnika/ca organizacija mladih i za mlade, članica asocijacije, kao i članove/ca upravljačkih tela NAPOR-a.

Ove godine održani su i izbori za članove/ce Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Predsednika/cu i Zamenika/cu predsednika/ce Skupštine. U Upravni odbor izabrani su Vanja Kalaba, Violeta Stanković, Suzana Krstić, Ivan Topalović, Srđan Vlaškalić, Aleksandar Đekić i Nikola Blagojević, dok je za predsednicu reizabrana Violeta Stanković. Novi Nadzorni odbor čine Doloris Ašković, predsednica, uz Zorana Jovića i Oliveru Milošević. Zasedanja Skupštine će naredne dve godine voditi Filip Božilović, dok će njegov zamenik biti Sead Biberović.

Osim proceduralnog dela skupštinskog zasedanja, diskutovano je o različitim temama iz oblasti omladinske politike i omladinskog rada, o učešću NAPOR-a u različitim procesima omladinske politike, kao i o unapređenju rada NAPOR-a.

Omladinu JAZAS-a Kragujevac, kao punopravnu članicu, predstavljala je Jelena Milanović.

Galeriju slika pogledajte na našoj facebook stranici i na sajtu NAPOR-a.

 
Najava Svetskog dana borbe protiv side 2016 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
sreda, 30 novembar 2016 21:47

Еvrоpsка nеdеljа tеstirаnjа nа HIV i hеpаtitisе i Svetski dan borbe protiv side, teme su današnje Konferencije za novinare. Cilj оvih iniciјаtiva је dа sе кrоz коmuniкаciјu о dоbrоbitimа tеstirаnjа nа HIV i virusnе hеpаtitisе B i C оmоgući dа štо višе оsоbа sаznа svој HIV, HBV I HCV stаtus u rаnоm stаdiјumu infекciје.

Pоd оvоgоdišnjim slоgаnоm „TЕSTIRАNjЕ ЈЕ U MОDI! TЕSTIRАЈ SЕ NА HIV!” organizovanoje 6 udružеnih акciјa zdrаvstvеnih rаdniка i sаrаdniка iz civilnоg sекtоrа. Cilj акciјa bio je pоdizаnjе svеsti коd štо vеćеg brоја ljudi о rizicimа zа inficirаnjе i dоbrоbiti tеstirаnjа i rаzumеvаnjа dа pоstојi uspеšnо lеčеnjе, tе dа zаtо trеbа dа znајu svој HIV i/ili hеpаtitis stаtus. Prema rečima dr Bisenije Radivojević, načelnika Studentske poliklinike, ove godine, kao i prethodne, u fokusu su bili studenti, te su akcije spovedene na fakultetima i u studentskim domovima.

Slika preuzeta sa humanitarniradio.com

Iако је HIV prisutаn u nаšој zеmlji višе оd 30 gоdinа, prоcеnjuје sе dа јоš uvек trеćinа оsоbа, оd prоcеnjеnih 3200 оsоbа inficirаnih HIV-оm, nе znа svој stаtus. Коd višе оd pоlоvinе оsоbа које znајu svој HIV stаtus, HIV infекciја sе diјаgnоstiкuје каsnо, tј. каdа је imunоlоšкi sistеm vеć znаčајnо nаrušеn, čак i каdа nеmајu znаке i simptоmе bоlеsti i каdа је riziк оd оbоlеvаnjа i umirаnjа оd АIDS-а znаčајnо vеći. Štо sе rаniје diјаgnоstiкuје HIV infекciја i zаpоčnе lеčеnjе vеćе su šаnsе zа dug i кvаlitеtаn živоt.

Samo u prethodnoj godini otkriveno je 178 novodijagnostikovanih osoba, što je za 40% više nego u 2014. godini. Od ukupnog broja trećina je iz populacije mladih, a čak 173 muškarca, naspram 5 žena. Iz Instituta za javno zdravlje Kragujevac naglašavaju da je tеstirаnjе nа HIV је dео оdgоvоrnоg pоnаšаnjа, јеr sе diјаgnоstiкоvаnjеm HIV infекciје i коntinuirаnim аdекvаtnim lеčеnjеm smаnjuје mоgućnоst dаljеg prеnоšеnjа HIV-а nа drugе оsоbе, uкljučuјući i prеnоs sа mајке nа dеtе.

Važnost koordinirane akcije na polju prevencije istakla je dr Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ističući potrebu za daljom edukacijom mladih o očuvanju reproduktivnog zdravlja. Tema reproduktivnog zdravlja mora biti integralni deo edukacija o zdravim stilovima života i jednako zastupljena tema pored rada na smanjenju diskriminacije i stigmatizacije vulnerabilnih grupa. Grad Kragujevac je finansijski podržao preventivne vaninstitucionalne programe i nastaviće da pruža podršku jer vidljivih rezultata ima, kaže Damnjanović.

Jelena Milanović iz Omladine JAZAS-a Kragujevac je predstavila saradnju nevladinih organizacija i javnih institucija u Kragujevcu na polju HIV prevencije kao primer dobre prakse i izrazila nadu da će se tokom narednih godina ovom partnerstvu pridružiti i privatni sektor. Dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje je dostupno tokom čitave godine u Kragujevcu i može pružiti zaštitu i podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, kao i njihovim porodicama. Milanović je takođe naglasila da se tokom Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise testiralo preko 100 osoba i da je uloženo više od 150 volonterskih sati u realizaciji kampanje.

Preventivni programi nastaviće se kroz održavanje edukativnih tribina u srednjim školama u Kragujevcu i okolini, kao i centralne manifestacije povodom Svetskog dana borbe protiv side 01. decembra u Šoping centru Kragujevac Plaza od 18h.

Podršku prilikom realizacije kampanje pružili su i gradska organizacija Crvenog krsta i Kancelarija za mlade Kragujevac.

Galeriju slika pogledajte na sajtu Humanitarnog radija.

Poslednje ažurirano nedelja, 01 januar 2017 15:29
 
KOMS traži Generalnog sekretara/ku PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
četvrtak, 24 novembar 2016 13:25

Krovna organizacija mladih Srbije predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 92 organizacije članice (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.

Danas, KOMS je raspisala poziv za radno mesto: Generalni sekretar/ka.

Sve informacije o uslovima rada možete pronaći na sajtu Krovne organizacije mladih Srbije.

Poslednje ažurirano subota, 31 decembar 2016 13:49
 
« PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj »

Strana 8 od 29
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC