Follow us

Video klipovi

Imamo 36 gostiju na mreži
Dobrodošli
Aktuelnosti
Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе 2018 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
nedelja, 28 januar 2018 09:58

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе sе оbеlеžаvа оd 28. јаnuаrа dо 3. fеbruаrа 2018. gоdinе u cilju pоdizаnjа svеsti žеnа о rакu grlićа mаtеricе i nаčinimа prеvеnciје. Prvа Еvrоpsка nеdеljа оbеlеžеnа је 2007. gоdinе pоslе intеrvеnciје Intеrеsnе grupе zа rак grlićа mаtеricе каdа је Sаvеt Еvrоpе dоnео prеpоruке о zаpоčinjаnju Каmpаnjе i оbеlеžеvаnju Еvrоpsке nеdеljе prеvеnciје rака grlićа mаtеricе. Prеpоznајući znаčај оvе каmpаnjе, Srbiја vеć dvаnаеsti put акtivnо učеstvuје u njеnоm оbеlеžаvаnju.

Оsnоvnа pоruка svim žеnаmа је dа је rак grlićа mаtеricе mаlignа bоlеst која sе mоžе sprеčiti. „STОP RАКU GRLIĆА MАTЕRICЕ” је slоgаn којi ćе оbеlеžiti pоtrеbu dа јоš јеdnоm аpеluјеmо nа nаšе sеstrе, mајке, ćеrке, priјаtеljicе dа u Еvrоpsкој nеdеlji prеvеnciје rака grlićа mаtеricе rаzmišljајu о svоm rеprоduкtivnоm zdrаvlju, i dа u tокu gоdinе оdvоје dаn каdа ćе pоsеtiti svоg lекаrа i isкоristiti nекu оd dоstupnih mоgućnоsti prеvеnciје.

Rак grlićа mаtеricе, dužе оd dеcеniје, prеdstаvljа оzbiljаn јаvnоzdrаvstvеni prоblеm u Srbiјi. U nаšој zеmlji 2014. gоdinе rеgistrоvаnе su 1122 nоvооbоlеlе žеnе оd rака grlićа mаtеricе, dок 415 žеnа izgubi živоt оd оvе vrstе rака, zа којu sа sigurnоšću znаmо dа pripаdа grupi nајprеvеntаbilniјih. Nаrоčitо zаbrinjаvа činjеnicа dа sе Srbiја i dаljе nаlаzi u grupi еvrоpsкih zеmаljа sа nајvišim stоpаmа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе.

Каdа је rеč о оbоlеvаnju оd rака grlićа mаtеricе, Srbiја sе nаlаzi nа čеtvrtоm mеstu u Еvrоpi, pоslе Rumuniје, Litvаniје i Bugаrsке. Nаžаlоst, nаšа zеmljа sе pо umirаnju оd оvе vrstе rака коd žеnа, nаlаzi nа trеćеm mеstu u Еvrоpi, оdmаh pоslе Rumuniје i Mоldаviје.

Nајеfiкаsniја mеrа primаrnе prеvеnciје је imunizаciја prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа. Оvа intеrvеnciја је isplаtivа, pоgоtоvu u zеmljаmа gdе su rеsursi оgrаničеni, učеstаlоst HPV infекciје visока, а оbuhvаt prеvеntivnim prеglеdimа nizак. Imunizаciја nе isкljučuје pоtrеbu zа оbаvljаnjеm prеvеntivnih prеglеdа budući dа pоstојеćе vакcinе nе štitе оd svih tipоvа HPV. Vаžnо је znаti dа sе sкоrо svакi slučај rака grlićа mаtеricе mоžе sprеčiti. Dоbrо оrgаnizоvаni sкrining prоgrаmi mоgu dа sprеčе i dо 80% slučајеvа rака grlićа mаtеricе, оtкrivајući mаlignu dеgеnеrаciјu u prеinvаzivnој fаzi.

Pročitajte brošuru PREVENCIJA reproduktivno zdravlje mladih

Pročitajte brošuru PREVENCIJA oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima HPV vakcina

Poslednje ažurirano nedelja, 28 januar 2018 10:09
 
Volonteri menjaju svet PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 25 decembar 2017 21:47

Završna aktivnost u sklopu projekta "Volonterizam: prava i odgovornosti" realizovana je okupljanjem svih učesnika projekta i relevantnih aktera u oblasti volontiranja mladih. Konferencija je održana u Velikoj sali Skupštine grada Kragujevca u subotu, 23. decembra.

Tokom projekta kroz obuku za volonterski menadžment i dvomesečno mentorstvo 17 udruženja je unapredilo svoje interne prakse i procedure i kreiralo programe za 100 novih volontera. Takođe, obučeno je 26 vršnjačkih edukatora koji su održali 88 radionica i direktno informisali više od 2.000 mladih o prevenciji rizičnog ponašanja i mogućnostima zaštite kada je u pitanju reproduktivno zdravlje.

Jelena Milanović, predsednica Omladine JAZAS-a Kragujevac, otvorila je konferenciju rečima da volontiranje doprinosi kako društvu i rešavanju problema koji postoje u njemu, tako i ličnom razvoju osobe koja je angažovana kao volonter. Kroz volonterski rad, osobe mogu da razviju samopoštovanje i poštovanje prema drugima, kao i da primene svoje veštine i znanja kroz različite tipove volonterskih aktivnosti.

Pomoćnica ministra, Snežana Klašnja, uputila je poruku svim mladima: "Nacionalna strategija za mlade kroz svoje ciljeve i principe prepoznaje značaj volonterizma i solidarnosti mladih, te smo zato i podržali projekat „Volontrizam: prava i odgovornosti“ Omladine JAZAS-a Kragujevac, koji doprinosi unapređenju znanja i veština mladih, ali i implementaciji procedura i razvijanja mehanizama prepoznavanja i vrednovanja volonterskog rada. Ministarstvo omladine i sporta snažno veruje u mlade, njihovu energiju i sposobnost da menjaju svet, a menjaju ga upravo darujući nesebično svoje slobodno vreme i znanje zarad opšteg dobra. Kroz realizaciju ovog projekta težimo da mladi koji su prošli razvojne procese budu uzori drugima."

Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade od 2010. godine sprovode aktivnosti koje se tiču neformalne edukacije mladih, kreativnih i sportskih radionica, naglasila je Marija Đoković, koordinatorka KZM. Upravo zbog toga, KZM u saradnji sa Omladinom JAZAS- a Kragujevac i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, teži ka tome da se volonterski rad prepozna, prihvati i vrednuje kroz uspostavljanje modela monitoringa i koordinacije između organizatora volontiranja i samih volontera, evidencija o volonterskim satim i slično.

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Petar Veselinović, ovom prilikom mladim volonterima ukazao je da primera radi, ova visokoobrazovna ustanova, kao i kancelarija za mlade istrajno kroz brojne akcije u svojim mikro i makro sredinama bude priču o volonterizmu. Ekonomski fakultet uključivanjem 13 studenata u sistem demonstracija tokom održavanja vežbi na fakultetu pomažu mladim ljudima da kroz koristan društveni angažman na najbolji način grade i lične karijere posle diplomiranja na fakultetu.

Učesnicima konferencije obratili su se Luka Ljubisavljević i Milica Jovanović, koordinatori programa u Omladini JAZAS-a Kragujevac, naglašivši da volontiranje danas predstavlja bitnu ulogu u razvoju i napretku razvijenih zemalja, zemljama u razvoju i deo je svake civilizacije i društva. Posebno su istakli ulogu i odgovornost koju vršnjački edukatori imaju u informisanju mladih, ali i organizacija civilnog društva u razvoju kritičkog mišljenja kod mladih.

U drugom delu konferencije održana je panel diskusija "Sistemska rešenja za unapređenje volontiranja mladih", na kome su, pored predstavnica Omladine JAZAS-a Kragujevac i Kancelarije za mlade, učestovovali i Boban Stojanović iz Krovne organizacije mladih Srbije i Bojan Beronja iz Mladih istraživača Srbije.

Na panelu su predstavljeni identifikovani problemi u razvoju volonterizma mladih, a na osnovu sprovedenih okruglih stolova i tribina u Srbiji.

PROMOCIJA VOLONTIRANJA - Potreba za boljim predstavljanjem volonterskog rada mađu mladima, volonterskih programa i organizatora volontiranje; Isticanje benefita volontiranja

IZMENA REGULATIVE - Promena/izmena zakona i drugih propisa kako bi bili prilagođeni stvarim potrebama sa terena, u saradnji i sa volonterima i sa organizatorima volontiranja; Ukidanje donje granice za volontiranje pošto deca u osnovnim školama lakše usvajaju znanja

VREDNOVANJE VOLONTERSKOG RADA - Vrednovanje volonterskog rada na više nivoa, od škola preko fakulteta do posla; Priznavanje volonterskog rada; Razgraničenje pojmova praksa, stažiranja i volontiranja; Izgradnja i unapređenje sistema za kontinuirani lični razvoj volontera.

Kroz diskusiju sa učesnicima zaključeno je da se mora dodatno raditi na vraćanju u sistem volontiranja onih mladih koji su, zbog loših iskustava, odustali od volontiranja, raditi na promociji volontiranja, ali i edukaciji organizatora volonterskih aktivnosti. Kao veliki izazov za samo volontiranje predstavljeni su festivali, gde često dolazi do nerazumevanja koncepta volontiranja i uloge volontera. Potrebno je kreirati prilagođene volonterkse programe sa konkretnim zadacima, ali i benefitima za volontera.

Pregledajte priručnik Volontiranje od A do Š (za volontere)

Pregledajte priručnik Od A do Š za organizatore volontrskih aktivnosti

Sve fotografije pogledajte na ovom linku

Poslednje ažurirano utorak, 26 decembar 2017 10:41
 
Završna konferencija porjekta "Volonterizam: prava i odgovornosti" PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
sreda, 20 decembar 2017 11:32

Omladina JAZAS-a Kragujevac sa zadovoljstvom da poziva sve zainteresovane pojedince/ke, članove/ice organizacija i druge aktere omladinske politike da prisustvuju i aktivno učestvuju na Završnoj konferenciji projekta “Volonterizam: prava i odgovornosti”, koji sprovodi Omladina JAZAS-a Kragujevac, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Vlade R. Srbije.

Konferencija će se održati u subotu, 23. decembra 2017. godine u Velikoj sali Skupštine grada Kragujevca, sa početkom u 12h.

Na konferenciji biće predstavljeni najznačajniji rezultati, kratkoročni i dugoročni efekti projekta, dodeljeni sertifikati vršnjačkim edukatorima/kama iz Srbije, kao i organizacijama civilnog društva, koje su tokom 2017. godine prošli obuke Omladine JAZAS-a Kragujevac. U drugom delu konferencije planirana je panel diskusija "Zagovaranje za sistemska rešenja u oblasti volonterizma mladih" sa ključnim akterima omladinske politike na lokalnom i nacionalnom nivou.

Prijave se mogu izvršiti slanjem mail-a na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli sa osnovnim podacima: ime i prezime, organizacija/institucija ispred koje se prijavljujete; kao i sa naznakom Prijava na završnu konferenciju.

Sve dodatne informacije u veyi sa programom i prijavama za Konferenciju možete dobiti od Jelene Milanović, koordinatorke projekta "Volonterizam: prava i odgovornosti", putem e-mail adrese: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 
Završena kampanja Svetski AIDS dan 2017 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
subota, 09 decembar 2017 16:53

Omladina JAZAS-a Kragujevac, u saradnji sa lokalnim i nacionalnim partnerima, uspešno je realizovala još jednu kampanju povodom Svetskog AIDS dana. Kampanja je trajala više od mesec dana i obhvatala dobrovoljna, poverljiva savetovanja i testiranja (DPST) na HIV, vršnjačke edukacije, javne akcije, konferenciju, kao i online savetovanje i informisanje građana.

Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje

Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje se obavlja uz koordinaciju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", a u Kragujevcu sprovode ga Omladina JAZAS-a Kragujevac na terenu korišćenjem mobilne medicinske jedinice i Institut za javno zdravlje Kragujevac u Savetovalištu za HIV.

Ove godine u fokusu su bili studenti, ali i osobe na izdržavanju krivičnih sankcija. Tokom kampanje urađeno je 13 javnih akcija dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja na sledećim lokacijama:

 • Kancelarija za mlade Kragujevac
 • Studentski dom "Vita Janić" - II paviljon
 • Studentski dom "Sloboda"
 • Služba za zdravstvenu zaštitu studenata - Studentska poliklinika
 • Jagodina - gradski trg
 • Pravni fakultet u Kragujevcu
 • Okružni zatvor u Kragujevcu
 • Šoping centar Kragujevac Plaza
 • Okružni zatvor u Čačku
 • Čačak - gradski trg
 • Okružni zatvor u Pančevu
 • Pančevo - gradski trg

Ukupno je savetovano i testirano 169 osoba na HIV i 37 osoba na hepatitis B. Najnovije epidemiološke podatke HIV infekcije u Srbije preuzmite na ovom linku.

Vršnjačka edukacija

Vršnjačka edukacija je planiran i kontinuiran proces u kojem obučene, motivisane osobe vode različite aktivnosti sa svojim vršnjacima. Ovim putem se mladi obrazuju, formiraju stavove te stiču motivaciju i veštine koje će ih osnažiti kako bi zaštitili ne samo svoje zdravlje, već i da se odgovorno ponašaju prema sebi i svojoj okolini.


Omladina JAZAS-a Kragujevac već 21 godinu uspešnu sprovodi edukacije na teme HIV prevencije i očuvanja reproduktivnog zdravlja, a tokom kampanje Svetski AIDS dan održano je 16 edukacija u sledećim školama:

 • Muzička škola
 • I tehnička škola
 • II tehnička škola
 • Politehnička škola
 • Turističko ugostiteljska škola
 • I gimnazija
 • Srednja škola u Rači

Vršnjački edukatori Omladine JAZAS-a Kragujevac tokom perioda kampanje informisali su više od 500 vršnjaka kako se HIV prenosi, koje su mere zaštite, ali radili i na sprečavanju diskriminacije HIV+ osoba. Online kampanjom bilo je obuhvaćeno više od 8.000 osoba.

Konferencija "Održivost HIV preventivnih programa"

U petak, 01. decembra, Omladina JAZAS-a Kragujevac organizovala je stručnu konferenciju „Održivost HIV preventivnih programa“ u hotelu Šumarice. Konferencija imala je za cilj da doprinese širenju svesti o značaju saradnje lokalne zajednice na polju jačanja HIV preventivnih programa, sa posebnim naglaskom na značaju saradnje organizacija civilnog društva sa javnim institucijama i donosiocima odluka. Konferencija je deo projekta „Prevencija, ne sanacija“, koji Omladina JAZAS-a Kragujevac realizuje uz podršku Trag fondacije, a u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.

Konferenciji je prisustvovalo 50 eminentnih stručnjaka, pružaoca HIV preventivih programa i usluga, kao i saradnika Omladine JAZAS-a Kragujevac među kojima su predstavnici Ministarstva demografije i populacione politike, Grada Kragujevac, Kancelarije za mlade, Doma zdravlja Kragujevac, Insituta za javno zdravlje Kragujevac, srednjih škola u Kragujevcu, kao i mnogobrojni predstavnici medija.

Neki od zaključaka konferencije su sledeći:

 • Preventiva je najbitnija i nju je moguće kvalitetno raditi jedino uz koordinisane napore svih aktera, odnosno kroz međusektorsku saradnju javno-zdravstvenih institucija, donosioca odluka i organizacija civilnog društva
 • Pored prevencije, potrebno je raditi na razbijanju mitova i zabluda kako bi se sprečila diskriminacija HIV+ osoba
 • Kako bi se sprečila vertikalna transmisija pružaoci preventivnih usluga bi trebalo da pokrenu zagovaračku kampanju na nacionalnom nivou, te da testiranje trudnica na HIV postane dostupno u svim delovima Srbije
 • Istraživanja na lokalnom nivou, kao i statistički podaci, su izrazito oskudni, te je potrebno jačati ovu komponentu, kako bi se doprinelo nacionalnom odgovoru
 • Podrška države je krucijalna, ali da bi programi davali rezultate, neophodna su i podsticajana finansijska sredstava sa lokala
 • Preventivni programi bi, pored projektnog finansiranja, trebalo da imaju programsku komponentu u budžetima jedinica lokalnih samouprava.

Sve fotografije sa konferencije možete pogledati na ovom linku.

Centralna manifestacija - Svetski AIDS dan

Tradicionalno, Omladina JAZAS-a Kragujevac organizovala je obeležavanje Svetskog AIDS dana u Šoping centru Kragujevac Plaza. Manifestacija je okupila na desetine volontera iz same organizacije, Crvenog krsta Kragujevac, ali i Jedinstvenog đačkog parlamenta srednjih škola u Kragujevcu.

Volonteri i vršnjački edukatori su razgovarali sa posetiocima šoping centra o prevenciji, značaju blagovremenog informisanja, načinima očuvanja reproduktivnog zdravlja i upućivali na savetovanje i testiranje na HIV i hepatitis B. Sugrađane je animirala i maskota kondoma, koja je delila informativne brošure i prezervative. Akcija je još jednom pokazala da mladi doprinose odgovoru na HIV infekciju na kreativan i inovativan način, kao i da su pokretačka snaga u kampanjama smanjenja diskriminacije.

Sve fotografije sa manifestacije možete pogledati na ovom linku.

Poslednje ažurirano nedelja, 10 decembar 2017 08:02
 
Održana redovna godišnja Skupština Omladine JAZAS-a Kragujevac PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
subota, 02 decembar 2017 19:43

Redovna godišnja Skupština Omladine JAZAS-a Kragujevac održana je u sredu, 29. novembra, 2017. godine u velikoj sali Kancelarije za mlade Kragujevac.

Na Skupštini je razmatran izveštaj o radu za 2016. godinu (izveštaj je jednoglasno usvojen i nalazi se na ovom linku), revidirano članstvo organizacije, razmatran plan rada za narednu godinu na osnovu Strategije razvoja Omladine JAZAS-a Kragujevac za period od 2015-2018. godine.

Jelena Milanović, predsednica organizacije, naglasila je važnost aktivnog učešća mladih, prava i odgovornosti mladih aktivista i volontera, ali i samih udruženja u kreiranju podsticajnog okruženja za participaciju mladih.

U skladu sa Streategijom razvoja prioriteti za 2018. godinu biće usmereni ka kreiranju održivih HIV preventivnih programa ka mladima u riziku i vulnerabilnim grupama; promociji zdravih i bezbednih stilova života: reproduktivno zdravlje i bolesti zavisnosti; smanjenju stigme i diskriminacije: kampanje podizanja svesti i međunarodne razmene; unapređenju volonterskog programa: priznavanje i vrednovanje volonterskog rada.

Poslednje ažurirano nedelja, 03 decembar 2017 09:47
 
« PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj »

Strana 4 od 33
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC