Follow us

Video klipovi

Imamo 25 gostiju na mreži
Dobrodošli O nama Misija, vizija i vrednosti
Misija, vizija i vrednosti PDF Štampa El. pošta
petak, 27 maj 2011 17:10

Naša misija


Omladina JAZAS-a Kragujevac je organizacija mladih koji nastoje da svakom svojom aktivnošću spreče da se nova osoba inficira HIV-om i pomognu ljudima koji žive sa sidom.
Omladina JAZAS-a Kragujevac takođe usmerava svoj rad na pitanja reproduktivnog zdravlja i prava mladih ljudi.

Naša vizija

Društvo u kome su svi mladi preventivno orijentisani, društvo gde se različitost uvažava bez pogovora, društvo u kome su mladi jednaki partneri u svim aspektima života.

Naše vrednosti


Otvorenost
Omladina JAZAS-a Kragujevac je otvorena za sve ljude bez obzira na polnu, rasnu, versku i etničku pripadnost

Dobrovoljnost
Rad u Omladini JAZAS-a Kragujevac se zasniva na principu dobrovoljnosti učešća

Mogućnost
Svakom članu Omladine JAZAS-a Kragujevac pruža se mogućnost da se uključi u programe i rad organizacije u skladu sa svojim afinitetima i sposobnostima. Pravo svakog člana je da inicira i realizuje nove ideje u skladu sa ciljevima Omladine JAZAS-a Kragujevac

Odgovornost
Rad na ostvarivanju ciljeva Omladine JAZAS-a Kragujevac sprovodi se savesno i odgovorno.

Marljivost
Omladina JAZAS-a Kragujevac vrednuje rad svojih članova prema doprinosu u ostvarivanju ciljeva organizacije.

Humanost
Članovi Omladine JAZAS-a Kragujevac svoj rad sprovode na principima humanosti i pozitivnih vrednosti.

Tolerancija
Članovi Omladine JAZAS-a Kragujevac poštuju i uvažavaju verske, polne, rasne, etničke i druge različitosti. Oni se obavezuju da će u okviru aktivnosti Omladine JAZAS-a Kragujevac postupati po principima tolerancije i nediskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om i sidom.

Jedinstvo
Članovi Omladine JAZAS-a Kragujevac nastupaju jedinstveno u javnosti u skladu sa ciljevima organizacije, promovišući princip solidarnosti među članovima

Tradicija
Članovi Omladine JAZAS-a Kragujevac rade na ostvarivanju ciljeva uvažavajući i negujući tradiciju organizacije.

Ravnopravnost
Svaki član Omladine JAZAS-a Kragujevac u okviru svog rada uživa prava i slobode do granice ugrožavanja tuđih prava i sloboda i osnovnih vrednosti i ciljeva Omladine JAZAS-a Kragujevac.

 

Poslednje ažurirano četvrtak, 28 januar 2016 21:44
 
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC